Skip to content

Bani Umayyah, sejarah awal Kekhalifahan dan proses keruntuhannya

Sejarah kekhalifahan termasuk Kekhalifahan Bani Umayyah tidak lepas dari awal sejarah Khilafa Islam. Pada tahun 630, ketika Muslim pertama mengalahkan orang-orang kafir dari Mekah, dan pengkhotbah pertama Islam, Nabi Muhammad , meninggalkan dunia ini, negara Khilafah dibentuk di tanah Arab, yang dalam terjemahan dari bahasa Arab berarti “Kekuasaan Tuhan di dunia”